Coronaviruset sprids ohejdat numera i Sverige. Precis som skett i sydeuropa m.fl. länder. Där också munskydden varit frekventa på folk.

I takt med försäljning av munskydd och folks användande av munskydd ökar spridningen.

Det är logiskt att konstatera att det finns ett starkt samband mellan spridningen av covid-19 och användande av munskydd ute i samhället.

Alla ni som bär munskydd samt sprider dessa i samhället är högst medskyldiga till virusspridningen. Coronaviruset och andra bakterier trivs förstås utmärkt i alla fuktiga använda munskydd. De slängs i papperskorgar, husdjur får tag i dem, munskydd som hamnar både här och där ute i vårt samhälle mm mm Det bildas stora smitthärdar.

Alla ni som gapat efter att använda munskydd är nu delaktiga i spridandet.
Det säljs massor av munskydd – de används mer eller mindre korrekt – och slängs – smitthärdarna gynnas.
Det borde upprättas tydliga instruktioner för hur och när munskydd är berättigat.

Viktigast är:

  1. Stanna hemma vid minsta lilla känsla av ohälsa.
  2. Håll avstånd.
  3. Tvätta händerna.

Räcker långt! Det fungerade i våras.


covid19_nov2020