POLITIK i TIDEN - POLITIK är VIKTIGT!

Jag beskriver företeelser i vardagen – ej samma som åsikter

Hur naken vill du vara? – #hurnakenvillduvara #vemärnaken

Crazy Art by me - Genus och Perspektiv

Crazy Art by me - Genus och Perspektiv @blogfia

Jag vill ha en mer jämställd och nyanserad debatt … mer seriös vetenskapligt underbyggd!

omkring KVINNOR och MÄN, POJKAR och FLICKOR – genusperspektiv – genusforskning …
och VÅLDET i samhället.

Synnerligen viktiga företeelser som är värda att behandlas på ett mer seriöst sätt än det nuvarande aktivistiskt snäva …

Det kan bli provocerande … hur man då agerar är högst intressant … Hur gör du? Hur naken vill du vara #hurnakenvillduvara … förlägger ansvaret hos dig … hur du agerar är ditt ansvar!

  • #jagfortsättervaranaken
  • #jagvillkläpåmig

Folk där ute tänker och handlar olika … mer eller mindre reflekterat … mer eller mindre utifrån de fakta som faktiskt finns … mer eller mindre i förnekande … mer eller mindre hätskt … mer eller mindre konstruktivt … mer eller mindre tyst … mer eller mindre jämlikt … mer eller mindre aktivistinriktat … mer eller mindre efter egen agenda … mer eller mindre följa strömmen … mer eller mindre klokt!

Jag är mormor till två flickor och farmor till två pojkar … jag önskar det bästa för dem och alla andra barn … där båda könens perspektiv är lika viktiga och inte betraktas ensidigt.

Jag vill inte att mina pojkar ska betraktas/bedömas/bemötas ur ett feministiskt perspektiv och inte heller mina flickor. Det är alldeles för snävt och vinklat! Jag vill inte att barn ska skuldbeläggas utifrån kön som nu kan ske … tyvärr är det så illa … faktiskt!

Utgå ifrån hur samhället fungerar idag – inte ur gårdagens … det blir löjligt att argumentera i patriarkat-termer … debatten behöver lyftas.

Jag vill att pojkar ska få vara pojkar och få utveckla de personligheter de är …
Jag vill att flickor ska få vara flickor och få utveckla de personligheter de är …

Det är de vuxnas ansvar att vara lyhörda och uppmuntra talanger och att stödja vid brister … inte att skuldbelägga!

Det har gått mycket snett …. och behöver rättas till … komma på rätt spår …

Det råder:

Gynocentrism (av grekiska gyno, ”kvinna”) är ett system, medvetet eller inte, där kvinnan eller den feminina synvinkeln läggs i centrum för synen på världen och dess kultur och historia. Motsatsen, att sätta mannen i centrum, kallas androcentrism.


Jag vaknade själv efter att ha sett:

The red pill av Cassie Jaye

Hjernevask av Harald Eia och Ole-Martin Ihle

 


#hurnakenvillDUvara


Länkar som fylls på efter hand:

David Eberhard, BRÅ om våld, BRÅ Våld & Misshandel 2016 – anmäldes 88600 brott, BRÅ NTU – Nationella TrygghetsUndersökningen,
.


.