POLITIK i TIDEN - POLITIK är VIKTIGT!

Jag beskriver företeelser i vardagen – ej samma som åsikter

CV

BR

Mitt CV 2007
© Birgitta Rudenius

För att öppna länkar till bilagor måste du gå till källsidan (tyvärr inte kvar)
http://www.rudenius.se/birgitta/cv/

Utbildningar/Examina:

Studentexamen, Reallinjen Biologisk gren 1967 1a, 1b
Folkskollärarexamen 1970 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f
Speciallärarexamen med 2 specialarbeten 1976 3a, 3b, 3c
1. Utredningsmetodisk kurs (behörighetsgivande för visst skolpsykologiskt arbete)
2. Gruppsamtal och gruppdynamiska övningar. Sociala och emotionella störningar.
Utredningar och behandlingsmetodik.
Fil. kand.  i pedagogik 2000  20a  20b  20c
Fil. mag. i pedagogik 2001    21a  21b
Specialpedagogexamen uttagen 2005 23a  23b  23c

Statens Institut för Personalutveckling:

Kommunala utvärderare och utvecklare, SIPU 1998 13

Akademiska betyg från universitet och högskolor:

Matematik 1 termin, avbruten p gr a studier vid lärarhögsk 1967    14
Pedagogik 1-20p 1970 4a, 4b
Psykosociala handikapp 1-10p, 1992 5a, 5b
Uppsats: ”Så fungerar socialtjänsten, avseende Barn- och ungdomsärenden och Familjehemsvården”
Psykosociala handikapp 11-20p, 1993 6a, 6b
Uppsats: ”En modell för barn som kräver specialpedagogiska insatser”
inom det psykosociala området i skolan”.
Pedagogik 41-60p, 1997 7
Uppsats: ”Språklig förmåga hos elever i åk 8
Multimedia för lärare I och II; 5p+5p 1998 8, 9
Läs- och skrivsvårigheter, en specialpedagogisk utmaning 10p 1998 10a, 10b
Specialpedagogik 10p, 1999 11a, 11b
Distanslärarutbildning, Flexibelt lärande, 5p, 1999 12a  (12c)
Pedagogik 61-80p, 2000
Uppsats ELEVERS UTSATTHET I SKOLAN   16
ITnära-människan, funktionsnedsättningar och IT-möjligheter, 5p, Certec, Lunds Tekniska Högskola, 2000. 18
A-Certifikat KOAS, Kartläggning av ordavkodningsstrategier, Växjö universitet, 2000. 19
Specialpedagogik 21-40p, Kristianstad, 2001  11c
Uppsats MATEMATIKSVÅRIGHETER I SKOLAN eller SKOLSVÅRIGHETER I MATEMATIK
Psykologi 5p, Lund, 2001
Specialpedagogik 41-60p, Kristianstad, 2002   11d Specped60p.
UppsatsMobbning i skolan – en utmaning för pedagoger. En fenomenologisk studie som belyser hur lärandet gestaltar sig för den som är utsatt för mobbning samt förklarar mobbningens väsen och verkan utifrån teorin om ”toxic me”
Högskolepedagogik, (5 + 2 + 3 p) 10p. Kristianstad, -2004
Högskolepedagogisk grundkurs. ”Att börja undervisa”. (1-5p) 5p. kpa100.
Högskolepedagogisk kurs. ”IKT – pedagogik”. (6-10p) 2p. kpa110.
Högskolepedagogisk kurs. ”Att handleda studenter i grundutbildningen”. (6-10p) 3p.kpa115.
Praktisk Filosofi: Moralfilosofins historia, 7,5 hp, 2019 febr.

Publicerade artiklar/Rapporter:

Mobbning inte bara siffror och procenttal.” Att undervisa, Svenska Förbundet för Specialpedagogik, nr 5-2002.
Matematiksvårigheter i skolan eller skolsvårigheter i matematik.” Att undervisa, Svenska Förbundet för Specialpedagogik, nr 6-2002.
En skola för alla kräver specialpedagogisk kompetens” Att Undervisa, 2004/3.
Specialpedagogisk utbildning i lärarutbildningen – En undersökning om studenternas uppfattning” 2004-12-20. Högskolan Kristianstad.
Remiss/Yttrande/SFSP. ”Att lyfta matematiken”. SOU 2004:97.

Dokumenterad fortbildning:
Fördjupningskurser avseende olika typer av / orsaker till inlärningshinder,

 

”Den öppna skolans metodik” 1971 15a
”Lågpresterande elever i matematik” 1973 15b
”Grundläggande läs- och skrivinlärning” 1975 15c
”Internationaliserad undervisning”, SIDA 1975 15d
”Rörelsehindrade barn” 1977 15e
”Invandrarkunskap” 1988 15fa, 15fb
”Hörselskadade barn” 1992 15g
”Behandlingsmetod, Farstametoden, Mobbning” 1993 –
”Datorprogrammet Lexia”, DAHJM 1995 15h
”Hjärnbaserad inlärning” 1996 15i
Dokumenterad fortbildning anordnad av Södra Sveriges förening för Specialpedagogik, SSFSP:
Läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn, 1995.
Specialpedagogik i utveckling, 1995.
Dyslexi – identifiering, diagnos och åtgärder, 1996.
MBD-barn i skolan, 1997.
Matematiksvårigheter, 1997.
Dyslexi, Läs- och skrivinlärning, åtgärdsprogram, 1999.
Neuropsykologin som pedagogiskt verktyg, Neuropsykologiska grundteorier, Neuropedagogik, Neuropsykologins nyaste resultat, Uppmärksamhetsdefekter t ex DAMP, 2000.
m. fl.

Tjänstgöring/Anställning:

Lärare/speciallärare/handledare/adjunkt/


Egen företagare

INTERNETTill min bokhandel på Internet: Fungerar inte längre!

Min publicerade artiklar kan hämtas ovan och gratis.


Till mina enkäter om mobbning: Fungerar inte längre!

Har du varit mobbad?      Till enkäten

Har du mobbat?      Till enkäten

Jag planerar en enkät som ska rikta sig till ”gifted children” – barn som har lätt för att lära, lärde sig läsa tidigt – Hur har dessa barn upplevt skolan? Har de fått den stimulans de har haft behov av?

Till min sida om FAS – Fetalt Alkoholsyndrom.


Sydsvenskan 2002, (Forskare beundrar systrar för deras mod), Aftonbladet 2002 – (Mobbning i tidiga år följer offret hela livet), SVD 2002, Kristianstadbladet 2002, – (Mobbning ett hinder för lärande,

 

© Birgitta Rudenius


TYVÄRR ligger inte ursprungssidorna med allt material ute längre under denna sidadress:
www.rudenius.se