Hur man tar hand om sina äldre och sina barn – avgör ett samhälles kvalitet!

Sverige har STORA brister! 

Sossarna har styrt flertalet år och resultatet är inte lysande – det är beklämmande!

Hur långt får det gå!???

Hur illa får Sverige styras? Och hur länge? Nu i #EUval och #EUdebatt ? Apropå den ena rapporten efter den andra … de äldres utsatthet i Coronatiden, barn i behov av BUP, människohandel med barn som dras in i gäng, flickor i tvångsgifte, pojkar som stympas, mm mm ……..