POLITIK i TIDEN - POLITIK är VIKTIGT!

Jag beskriver företeelser i vardagen – ej samma som åsikter

Public Service

Mina första sidor om hur jag ser/såg på Public Service källsidan.


Public Service i allmänhetens tjänst – Ansvaret – Krav på programledarkompetens – …
… uppdaterat ..2006 2007 2008 2009                                                                                                                             RoyalCourt 

!!!!!  Jag vill ha ett stående TV-program om kungafamiljens representation och arbetsdagar i Sveriges tjänst! Säkert är det många fler som önskar detsamma!! Varför finns det inte redan kan man undra!!!!!!!! (som banderoll)

 

2000-10-31.

 

© Birgitta Rudenius

Nyhetsmedia med samhällsinformation och politik ska vi inte tala om! Hur i hela fridens dar ska det kunna bli sakligt och allsidigt med en journalistkår som inte lyckas dölja sina egna politiska sympatier. (Apropå skräck-O-proffset Stina D) Så här kan det se ut med den saken:

V:   31%  (15)  (6,6) (6,6) 5,9
S:   27%  (32)  (31,3) (36,7) 33,3
Fp: 14%   (5)   (11,4) (7,9) 8,8
Mp: 10%  (6)   (5,6) (5,4) 5,7
M:   10%  (25)  (28,8) (24,3) 28,3
Kd:  5%   (13)  (5,4) (7,6) 7,9
C:   3%    (4)   (6,2) (7,4) 5,4
Siffrorna inom parentes ska gälla samhället utanför – vi andra. Röda siffror är SIFO-mätning i april 2005, www.temo.seBlå siffror inom () SIFO 060912 utanför () Demoskops siffror.
Hämtat från webben och tidningen Metro 2000-10-31.

Partisympatier: Siffrorna anger sympatier i … – media/samhället)
Vänsterpartiet 31/15, Socialdemokraterna 27/32, Centerpartiet 3/4, Folkpartiet 14/5, Moderaterna 10/25, Miljöpartiet 10/6 respektive Kristdemokraterna 5/13. (Journalister/allmänhet, 1999) www.researcher.se 

Undrar om det gjorts ngn senare undersökning än denna?
[Journalisters partisympatier] Artikel.

Dagspress SVT/SR Reklam TV/Radio Symbol
Vänsterpartiet 30 33 33 37 Vänsterpartiets logotyp
Socialdemokraterna 31 23 10 29 Socialdemokraternas logotyp
Centerpartiet 2 2 2 0 Centerpartiets logotyp
Folkpartiet 12 17 17 19 Folkpartiet liberalernas logotyp
Moderaterna 10 6 24 2 Moderata samlingspartiets logotyp
Miljöpartiet 10 14 5 10 Miljöpartiet de Grönas logotyp
Kristdemokraterna 5 5 9 3 Kristdemokraternas logotyp

Helt otroligt!  …. Galet!

[Om partierna] Wikipedia.

© Birgitta Rudenius

Prof. Kent Asp är tydligen den som undersökt området bäst/mest.
enligt [http://www.svenskpolitik.se/holmquist.htm]
[Journalisters partisympatier]

Intressanta webbplatser:
[Enpartistaten]
[JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet]
[SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle]
[Jesper Strömbäck, medieforskare vid Mitthögskolan]
[Demokratiinstitutet]
[NMI, Näringslivets medieinstitut]

[Granskningsnämnden] [Public Service-uppdraget (regeringsuppdraget)]

 2006-09-12.

 

Programledarkompetens inom Public Service.

Finns den? Hur ser denna kompetens ut?
Vilken (kvalificerad) utbildning finns?
Den och/eller utövarna måste ha stora brister!

Det är pinsamt svaga programledare ibland … läs oftast. Visst försöker de sätta upp debattregler men dessa är ganska banala och dessutom hålls de ju inte. Möjligen håller man på tiden för inlednings- eller slutanföranden.

Vilka krav borde man ställa på programledare – särskilt nu i valdebattider?

 • Kompetens att formulera frågor. Jfr kompetens och betydelsen av forskares förmåga att formulera forskningsfrågor. Insikt, självkritik, kontroll … angående konsekvenser av olika frågeformuleringar. Det är en skamlig nivå på frågeformuleringsförmågan! Vad vill debattledaren egentligen med sina frågor? Lyfta fram vissa områden/perspektiv och andra inte, positivisera och negativisera. Detta är väldigt kränkande för tittare/lyssnare som själva vill bedöma utifrån saklighet.
 • Utveckla debattreglerna och lyft fram etiken i debattsammanhang. Vilken bild ger de vuxna debattdeltagarna av hur människor är mot varandra? Burdus, sarkastisk, brister i respekt för motståndaren och avbrytande eller saklig, respekterande och hövlig? Debattdeltagare som använder sin tid att svartmåla och förvanska motståndarnas politik borde genast avbrytas för att ge motståndaren ordet att beskriva just denna politik! En enkel åtgärd som torde lyfta debattkvalitén omgående.
 • Hur i demokratins anda ge utrymme i media? Hur avväga sensationsinslag på bekostnad av sak och värdighet? Ex. den av (s) sammankallade presskonferensen mitt i natten ett par timmar efter partiledarutfrågningen (m) … media lyfte fram på bekostnad … Det pågår ett ”mediakrig” som (s) för själva tillsammans med media. Detta kan inte vara i ”allmänhetens tjänst” om man inte strävar efter en låg nivå, osaklighet och odemokrati samt kränkning av tittare/lyssnare.
 • Hur mäter man tiden som avsätts i media för respektive riksdagspartis valarbete? Hur ge proportionalitet?
 • Vilka tankar finns bakom val av fråga samt därefter val av politiker för att besvara just den frågan? Positivisering/negativisering – konsekvenser?
 • Vilket ansvar tar Public Service för val av program så att inte valresultatet riskerar påverkas av ett situationsinslag? Mot bakgrund av förra valet och ”valstugereportaget”. Vilken uppfattning har man avseende vad som bör få styra människors val? Är det saklighet, förklaringar, beskrivningar, … eller mer eller mindre seriösa sensationsinslag? Vad släpper man fram och vad hindrar man? Finns det balans, etik och moral i besluten? Hur låta en anda av ”sann demokrati” framträda hos Public Service? Hittills har denna anda saknats helt.
 • Hur följa upp debattdeltagares utspel avseende riktighet? Viktigt att avslöja lögner och brist på underlag för gjorda uttalanden. Ex. Uttalandet angående att inkomstklyftorna minskar i Sverige vilket helt saknade belägg och därmed var en lögn. Att visa hur det sakligt förhåller sig måste vara en av Public Service viktigaste uppdrag.
 • ….
 • ….
 • Insikt och reflektion.
  Jag funderar också mycket på hur det ser ut med journalisters reflekterande över konsekvenser och vilken insikt härom de besitter …

Jag skickade detta till Tittarombudsmannen (12/9-06) som faktiskt redan sent samma kväll satt med i ett program (SVT24) och talade om dessa saker.
Mesigt! Med insikt är det riktigt illa ställt förstod jag. Ungefär som stat(s)ministern som tycker det är bra som det är när klyftorna ökar och fler hamnar i utanförskap. En underlig värld där makten ej förmår … eller på villovägar går.
Jag fick svar från SVT-Ombudsmannen den ….väntar….


Detta är bara några av mina tankar och det måste finnas ett helt vetenskapsområde angående detta ….

Hur gör det sig hört och efterlevt?

 


 

Länkar:

 [SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle]
[Jesper Strömbäck, medieforskare vid Mitthögskolan]
[Demokratiinstitutet]

 

 

 


 

Reagera mera …

 • 2006-09-15. I morse meddelades det i ett nyhetsprogram i TV om en bortgången italiensk kvinna som tydligen (!) var känd och för sina intervjuer av kända människor i världen.
  Känd för vem, undrar jag? Journalistkåren eller svenska folket? Informerar man i TV om kända lärares död eller kända sjuksköterskors död, eller kända brandmäns död, eller …..
  Eller handlar det om journalisternas egna egenintresse?
 • 2006-09-19. Medieanalys av Valet 06 i SVT.
  Bevakningen har varit opinionsinriktad genom att man har frågat folk. Bevakningen har varit intensiv men lite trist eftersom samma frågor tagits upp.
  Journalistiken kan vara beskrivande eller tolkande.  Tolkningen ökar vilket ger journalister ökat utrymme för tyckande.
  Media har 1) makt över publiken och 2) makt över sig själva alltså medias innehåll.
  Media kan aldrig vara neutral!
  Media kan gynna (”kalkylerat”) eller någon kan gynnas (”okalkylerat”).
  Alliansen – vänsterblocket <- balans -> gynnas/missgynnas.
  Intressant och ny forskning har gjorts på hur människor reagerar när de lyssnar på t.ex. partiledardebatter. Ref. Prof. Jesper Strömbäck, Mitthögskolan.
  Numera reagerar folk sunt (min kommentar).
  Folk vill att man pratar om den egna politiken i.st.f. att attackera andras politik. (Här har vänsterblocket mycket att lära!)
  Folk reagerar numera när andras karaktär ifrågasätts/attackeras. Det kan slå tillbaka.
  Attackerar man ska det ske med humor.
  Se vidare länkarna ovan.
 • Jag blir riktigt glad över all spännande forskning som sker inom detta område. *glad*
  Orkar dock inte läsa ngt nu men flödesskriva kan jag.
 • 2006-09-19.  Min nya sida om media och makt.
 • 2006-09-28. Lyssnade precis till Publicistklubbens utfrågning av prof. Kent Asp.
  Otroligt vad journalisterna börjat reflektera omkring sin egen verksamhet. De ställer den ena frågan efter den andra. Detta har jag ju efterfrågat så länge. Äntligen! Nu går vi säkert mer intressanta tider tillmötes avseende hur nyheter presenteras. Kanske eller förhoppningsvis ett mer reflekterande ansvarstagande över innehållet i program/programinslag samt ökad medvetenhet om det egna ansvaret i uppdragsutövandet. Bara detta att journalisterna börjat, tagit tag … bådar gott … och skapar nyfikenhet.
  Igår dock var det ett tydligt trist försök till konfliktskapande inom alliansen. Det var Knutsson som lyfte frågan om buggning och skapade en konflikt mellan (c) och (fp). Så ihåligt! Jag tänkte … undrar om freds -och konfliktforskningen forskar runt hur journalister använder begreppet ”konflikt”??? Ibland blir det ju lite löjligt på TV-nyheterna … kanske råder nyhetstorka och redaktionen är desperat …. Det måste väl ändå finnas någon som är klar i knoppen och kan dra i bromsen!?
 • Det är lite roligt att höra olika parters analyser… Hur de formulerar sig … Hur mycket självkritik som finns med … Hur fantasifulla de lyckas vara för att bredda tankespåren … En del är verkligen fastkörda/låsta i spår och andra tycks kunna vända upp- och ned på gamla föreställningar och se helt nya spår … Då blir det intressant!
  Jag gillar inte fasta spår, fastlåsningar, korridorspringeri, skygglappar … jag älskar själv nyöppnade vägar som hela tiden bryter av … det är den miljön jag kommer ifrån. Den andra verkar så trist och så enkelspårig!
 • 2006-10-12Det börjar bara bli för mycket och nej minsann!
  Nu börjar jag undra om Public Service inte agerar som ett skadeskjutet fackförbund! Detta drev på ministern som inte betalt licensavgiften. Man skulle kunna tro att ministerns huvuduppdrag som kulturminister handlar om att vara högsta ansvariga för bara just public service! Vilken annan intressegrupp skulle någonsin kunna få eller ta sig detta mediautrymme!? Sanslöst vad journalister använder sitt medium för egna syften. Helt sanslöst!!!!!
  Dessutom diskuteras det som om vi hade en moral för vissa medborgare/människor och en annan moral för andra medborgare/människor. Ett sånt samhälle vill inte jag leva i! Alla medborgare är skyldiga att efterleva lagar! Väldigt många medborgare har säkert ”lik i garderoben” av mer eller mindre allvarligt slag. Skulle medborgare förhindras utnämnas till ministrar … skulle vi kunna och vill vi verkligen avkräva ett totalt klanderfritt liv … Man kan göra fel och man kan bättra sig (som tur är) … och!!! … det finns olika grader av allvarliga ”lik i garderoben”. jag skulle inte vilja ha en pedofildömd som familjeminister eller minister över huvud taget och inte en mördare på någon post heller. Men jag bryr mig verkligen inte om … om de betalt TV-licensen eller under en period haft svart arbetskraft!
  Nyhetstorka måste tydligen råda samt ett fruktansvärt uttråkande navelskåderiaktig journalistik på journalisternas arenor.
  Undrar hur de kommer att ge utrymme till SSU-ledarens dom idag. Hur allvarligt är det kalla någon för ”svartskalle”? menar ”drevjournalister” … och därefter för alla soffprogram att diskutera ärendet … och därefter sena program typ TV24 att fortsätta drevet … och sedan … och sedan … fy vad trött man blir! Skärp er! Gör skäl för licenspengarna!
  Jag hoppas kulturministern avskaffar licensavgiften.
 • 2006-10-15. Jag känner vanmakt över journalisternas makt att krossa en människa i sin nyblivna ministerroll som hon inte gavs en chans att utöva. Ska det få gå till så!? Nej jag kan inte acceptera det! Jag skulle vilja sitta i ett granskningsråd med makt över hur journalister genomfört sitt uppdrag. Dom har fått om bakfoten vad det innebär att granska makthavare. De beter sig som dräglande skvallerjournalister.
  Denna gången lyckades de förträffligt med att flytta fokus och negligera den nya borgerliga regeringen för att i stället dränka en människa och de är på jakt efter en till. Undrar vad det står i deras mailinglistor.
  Min respekt vinner de sannerligen inte endast min avsky. Avsky över hur de kan trakassera människan (bakom politiska rollen som egentligen borde granskas) och hennes familj. Avsky över att de inte kan fokusera på politiken.
  Dessutom är jag så trött på deras egna analytiker. Det är bara ett sätt att skaffa sig mer ”legitimitet” för det fruktansvärda de sysslar med. Fy! Det är ju bara löjligt med dessa analyser som ger dom själva mer tolkningsutrymme. Fy!
 • 2006-11.
  TV rapporterar om regeringens snabbutredning och nytagna beslut ang skatt för personal på färjorna mellan Danmark och Sverige. Intervju sker med Kent H (s)!? som sägs varit engagerad i ämnet men vilken regering tog beslutet? var det (s)-regeringen?
  TV ägnar mycket tid åt vem som ska efterträda Göran P. Löjligt när man vet hur (s)-kvarana mal och nomineringar fungerar. Mycket löjligt av TV/radio-media. Man kan väl inte släppa tanken på att de vill ha ett finger med. Stort utrymme ägnades åt Karin J (s) och hennes ev. kandidering. Löjligt! Tom intervjuer både i radio och TV. Samtidigt ägnade man bara en kort snutt åt att meddela att MUF fått en ny ordförande. Ingen intervju! Så behandlas vi som tycker det är en nyhet och vill veta mer om denne MUF-ordförande. Vänster-PublicService är så utstuderad på att ge vänstern utrymme på olika sätt. Lika intresserade av att minimera högerinformation och ge högerns företrädare utrymme. Inte ens nu när högern styr. Kolla även soffprogram och champanjebruncher.
  På tal om mat och dryck – Varför i hela fridens dar mat och sprit på morgonen i TV!? Journalister är nog den yrkesgrupp näst manliga företagstoppar att ge varandra och sig själva fördelar. Med journalister menar jag som vanligt de ”tongivande” inom TV och ibland radio. Drevjournalister och andra felfokuserade sorgliga journalister i Public Service tjänst.
  Varför har vi så tråkiga nyhetssändningar? Lika seg och trög utveckling som inom skolan. Stagnation!
  Jag har heller inget förtroende för journalister som analyserar politiska händelser. Ibland tar sig journalister friheter precis som om de vore sakkunniga på området. De är bara tyckare precis som vi andra och utifrån sina perspektiv. Genom att anlita journalister för detta blir trovärdigheten förminskad. Tyvärr är alltför många okritiska och lättlurade.
  Jag vill ha ett program på TV som skildrar kungafamiljens uppdrag och löpande arbete. Varje vecka. Ett samverkansprojekt mellan Public Service och hovet. 
 • 2006-12-07. Maffiametoder kallas fackets metoder när de vill driva en företagare att skriva på avtal. Hotell- och restaurangfacket. Stäm facket för ofredande! Skandalöst! reportern ville inte acceptera att politikern som intervjuades använde begreppet ”maffiametoder”. Ingen journalist i public service tjänst agerar så. Att argumentera om begreppsvalet!! Sanslöst oproffsigt i detta fall. Jag använder gärna begreppet maffiametoder. Belägrar de restaurangen och försöker påverka gästerna så är det rena rama maffiametoderna. Facket försöker tvinga – ja just TVINGA – företagaren att skriva på. Tänk att det går till så i en fackrörelse i Sverige 2006. Skamligt!! STÄM FACKET! MAFFIAMETODER I FACKFÖRENINGSRÖRELSEN – FY!!!!!
 • 2006-12-20. Varför är det fortfarande så många från den gamla regeringen och från (s) som finns med när olika frågor ventileras? Trist och inaktuellt känns det som. Den ende som inte syns nuförtiden är Göran P (s).

 • 2007-05-31. Utredning om public service, radio och TV i allmänhetens tjänst. Här finns direktiven att hämtas.Pressmeddelandet. Så spännande det ska bli att följa. Om ett år får vi veta vad utredningen kommer fram till – 2008-05-31.
 • 2007-09-20. Apropå att åklagaren har beslagtagit journalisten på SVT Trond S-s dator. Märkligt hur journalister tror att de ska åka ngn slags gräddfil. Självklart ska journalisters datorer kunna beslagtagas – fullständigt självklart! Lika självklart borde det vara att journalister har säkerhetssystem som i dylika fall skyddar sin källor! Det finns ju inom socialtjänsten. Det hade varit mer klädsamt
  att företrädaren för journalistkåren uttalade sig lite mer reflekterande och inte minst självkritiskt.
 • 2007-10-06. Eva Hamilton, vd SVT, pratade i TV idag om Public Service uppdrag som demokrativärnande. De samarbetade med ett antal andra PS i andra länder. Frågan behöver ständigt diskuteras och nu var det alltså dags igen. Naturligtvis är det viktigt! Naturligtvis måste det ske löpande och jämt underhållas, hållas levande. De demokratiska värdena är ovärderliga! Så är det ju!
  MEN! Naturligtvis finns det ett men. Kan man inte vara lite mer fantasifull än att bygga upp programmen runt frågan:Varför demokrati? Himmel så fantasilöst! Stagnerande och trist, ngt sånt där ”uppifrånkommande” som man inte orkar lyssna på. Lära ut i stället för att skapa insikter. Enligt Eva var yttrandefriheten i fara för begränsningar … eller? Det finns väl inte en journalist som inte reser ragg och drar vapen om det ens andas kringskärning i denna fråga …
  Jag vill att debatten ska röra sig om Demokrati och Värdegrund. Vilka värden är viktiga att värna när vi har denna frihet att yttra oss? Finns det en värdegrund för demokratin och yttrandefriheten? Hur ser den ut? Vad kan vi vara överens om? Vilket ansvar kräver demokratins yttrandefrihet?
 • 2007-10-09. I Agenda häromkvällen var det partiledarduell mellan (m) och (s). Det var första gången tonen var behaglig och det var första gången jag tyckte (m) fick prata till punkt utan avbrott. Programledaren grep in vid ett tillfälle och förhindrade avbrytning och lät den som talade få fortsätta. Bra, tycker jag!
  Det är så enerverande när debattörer låts avbryta varandra och ger ett så ohyfsat intryck och visar bara på en svag programledare. Mycket hänger på programledarens ledarkompetens huruvida man upplever programmet som bra.
 • 2007-11-01Nu fick hon gå, statsministerns närmaste man – kvinna. Trist med TVmedias sensationshungriga skandalsökande. De lyckades ju inte få moderaternas kärnväljare att bli ett problem för nya moderaterna. Något måste de ju hitta och skapa så nu körs alla avgångar i repris i repris i respris … så trist! De två första avgångarna var ju p.gr. av medias jakt på kollegor. De hade kunnat vara kvar och fått chans att visa vad de gick för innan tycker jag. Det måste väl vara viktigare med resultat och vad som presteras! Skandaler är vad TVmedia och media överhuvudtaget gillar. De klarar oftast inte djupare analyser och bredare informationsutbud. De kräver mer av insats, kunnande och förarbete. Journalister arbetar tydligen för lite så i Public Service tjänst. Hoppas utredningen kommer fram till tydliga direktiv angående Public Service-uppdraget.
  Just nu pågår diskussioner både i Argument och i TV8.
  Krishantering hit och dit …. man vill ha det till att landet var i fara! Hallå!!!! Den avgående kvinnans uppdrag var att … vara tillgänglig (på telefon) och kunna kalla in minst 5 statsråd om-uti-fall-att en kris hade inträffat.
  Vilket förtroende har man egentligen för TVmedia? Kommer det att hamna på kvällstidningsnivå!?
 • 2007-11-06. Nu handlar den politiska nyhetsrapporteringen om hur många fler moderater som använt svarta tjänster. Det är vad media klarar av. Inga djupa eller breda reportage alltså. De infinner sig sällan.
  Svarta tjänster och moderater som nyttjar …. det är ena sidan … de som finns på andra sidan då?! De som erbjuder de svarta tjänsterna! Vilka är det? Det finns de som erbjuder endast svart tjänst … och inom olika sektorer. T.ex. asfaltläggare, städare …. Jag vet några som sökte städerska till sitt företag och kontaktade arbetsförmedlingen som skickade sökande. Ingen av de sökande ville ha ett vitt städjobb för då skulle de mista bostadsbidraget. Det gick inte att få en vit städerska ens genom arbetsförmedlingen.
  Jag vill att media för allsidighetens skull även rapporterar om dessa som tillhandahåller svarta tjänster.
  Tänk så mycket det har blivit om detta och så lite när fackpamparna hade röjarfester varje midsommar ute i Stockholms skärgård. Tänk! Vad man lägger energi på …. Då har det varit mycket intressantare att följa reprisen av hjärnfondes hjärndag på 24direkt.2008-11-04. Jag tycker det har skett en förändring. Det förekommer reflektioner bland journalister i Public Service hur program har genomförts och om ansvar för vad man tagit upp. tex angående dödsskjutningen i Finland.Detta tycker jag är bra. Hoppas det kommer mycket mera av journalisters självärdering och reflektion omkring sina insatser i PS, SVT och SR.

© Birgitta Rudenius

svt2 svt1

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.