Vid betraktande av företeelsen som pågår just nu – här och i världen.

Vid konstaterande av folks reaktioner och tankar om det som sker.

Hörde en man som var oerhört kritisk till FHM och Tegnell – han visade bara sin bristande förmåga till insikt och kunskap. (Ring P1 i morse)

Man måste försöka hålla isär saker!

Antalet döda äldre i Sverige är förfärligt och ett sant misslyckande och svek mot de som varit med att bygga vårt land.
De som ska lastas för detta är INTE Folkhälsomyndigheten.

Det är kommunerna och ansvariga för respektive äldreboende som skall lastas för de höga dödssiffrorna för äldre. De har brustit i att försäkra sig om hygien och kompetens hos de anställda. De har brustit i sitt ansvarstagande här och antagligen varit för snåla.
Det måste ge konsekvenser och tjänstemannansvar MÅSTE återinföras.

Det är det stora problemet! Bristerna i äldrevården och ansvariga för denna.

Det stora problemet tillsammans med politiker som dragit ner på krisberedskapen. Där vi står illa rustade. Så illa rustade att krishanteringen för Corona blir helt avgörande att parera detta. Beredskapen för intensivvårdsplatser, antalet tillgängliga respiratorer, skyddsmateriel, munskydd mm mm
Denna dåliga beredskap orsakad av politiker har skapat villkor och förutsättningar för FHM i denna situation.

Folkhälsomyndigheten är inte ansvarig – vad jag förstår – för ovan villkor/förutsättningar.

Folkhälsomyndigheten har att agera utifrån den situation som föreligger.

Jag anser att FHM har agerat på bästa sätt under rådande omständigheter. Det har varit bra för SVERIGE. Det som är bra för Sverige är bra för oss alla.

Att det finns människor som utser enskilda människor som syndabckar och riktar dödsdomar över dem är så sorgligt. Hur dumma kan folk bli!? Hur korkade kan individer bete sig? Det finns inga gränser tydligen.
En önskan – låt dessa åka fast ordentligt! Ingen ska kunna komma undan sådana handlingar.

De som gör fel – på vilket plan de än må vara – ska uppleva konsekvenser.

Korkade individer så väl som politiker och ansvariga tjänstemän!

Och SVT – vårt Public Service *suck* …. tjat om antalet döda … tjat tjat …. hur lite bakgrundsjobb krävs för att göra ett SVT-program!!!! Har de hemester på PS?!
Sällan har jag upplevt så dåligt journalistiskt jobb som under denna tid! Så himla fantasilöst!!! Så himla slött!!!! Avart i tiden!


CA3_PlanetEarthisoutoforder