Hon (lade inte märke till namnet) beskrev de höga dödstalen som ”ättestupa”.

Hennes fråga till Bolund (mp) var: ”Ångrar regeringen sin coronastrategi?”

Hon blandar ihop och fattar inte samband!

Att så många avlidit på våra äldreboenden är en ansvarsfråga till ansvariga politiker och tjänstemän på respektive äldreboende! Det stora brister i hygien mm och de var inte tillräckligt alerta att skydda de gamla …. tex stoppades inte besök i tid.

Det är en oerhört viktig fråga! Den måste tas itu med! Våra gamla måste skyddas! Här måste kompetens och förnuft råda. Hur stor andel av vårdpersonalen har INTE tillräcklig kompetens och kunskap? Det undrar jag och befarar att siffran är ganska hög. Arbetssökande sätts in alldeles för lättvindigt i vården!

Angående Sveriges strategi för att hantera Coronapandemin …. ja vi kommer att få klarhet här så småningom.
Tills annat bevisas tror jag att Sverige har haft en klok och kompetent strategi för landet. Det som är bra för Sverige är bra för oss alla.

SD är sannerligen inget parti att luta sig mot! Lika lite som VP.
Båda är avarter i en demokrati med humanitärt seende.

Bollmatch inom #moderaterna