Kinas ledare måste ställas till svars för pandemin som drabbat hela världen så hårt!

De ska inte låtas komma undan! Jag vill poängtera att det just är Kinas ledare med Xi Jinping i spetsen och INTE det kinesiska folket som bär ansvar. De hade kunnat stoppa om de inte försökt dölja! De lyckades inte dölja denna gången. Det blev ett ofrånkomligt faktum. Men läkaren som slog larm fängslades och är nu död.

Kinas ledare bär ansvar! De måste ställas till svars!

Covid-19 hade sin start troligen redan juni/juli/augusti 2019 då den skulle kunnat hejdas. I stället ville kommunistregimen mörka. Coronaviruset körde över kommunistledarna – måtte världen köra över dessa förödande kommunistledare och låta det kinesiska folket få sin frihet och demokrati nu!

Med hopp om frihet för det kinesiska folket och slutet för ett destruktivt styre.