Så intressant! Fakta som innebär en förklaringsdel över de olika dödlighetssiffrorna mellan länder i Coronaspåren.

Thomas Hedner prof. informerar i Coronapanelen 3 idag.

De forna östländerna har fortsatt sin BCG-vaccinering medan Italien och Spanien aldrig har haft allmän sådan för sin befolkning.

Befolkning som vaccinerats mot BCG har större motståndskraft mot Covid-19. Det kan vara en delförklaring till att dödssiffrorna är så höga i Italien och Spanien medan de är lägre i Ungern, Ryssland mfl

Jon Tallinger specialist läkare i allmänmedicin lyfter ngt viktigt ifrån en instruktionsfilm som rekommenderar morfin och inte nämner det viktigaste nämligen att tillhandahålla syrgas för Covid-19 patienter. Filmen kommer tydligen från Stockholms sjukhem men jag hittade inte den på Youtube. Är den borttagen?

Alltså – se till att vara beväpnad med D-vitamin och BCG-vaccin när du möter Coronaviruset. (Om D-vitaminet se föregående inlägg.)