Med tanke på hur illa det har visat sig fungera inom olika myndigheter anser jag att det är HÖG TID att återinföra tjänstemannansvar!

Det omfattande fusket med samordningsnummer, den bristande kontrollen omkring utbetalda bidrag inom flera myndigheter (föreningsbidrag, socialbidrag, försörjningsstöd, bistånd mm mm) …. och nu senast …

domstolsväsendet som underlåter att kontakta berörd myndighet när läkare begått övergrepp eller annan brottslig handling …

… tidigare …

… polisväsendet som inte informerar korrekt …

… BRÅ som undanhåller viktiga resultat …

För att inte tala om politikers babbel och undanlåtande att ge korrekta svar.

HÖG TID för TJÄNSTEMANNA ANSVAR

Tilliten till myndigheter riskerar få sig en ordentlig törn – tänk så mycket illa denna regeringen har åstadkommit för Sverige!

Hur illa får Sverige styras? Och hur länge? Nu i #EUval och #EUdebatt ?