Jag stöder Elisabeth Svantesson helhjärtat i hennes politiska arbete och ambitioner för Sverige och oss medborgare.

Jag har en önskan inför 2020.

Den kräver att #Moderaterna agerar ‘stort’ och modigt samt förstås klokt. Ulf Kristersson och Elisabeth har agerat fint team. De omfattar förstås samma mål för Sverige och samma politiska kloka måttfulla inriktning.

Jag vill att de nu byter plats! När tiden inför nästa val är perfekt. Jag vill ha Elisabeth främst och som vår nästa statsminister. Tänk så stort det skulle vara om Moderaterna kunde göra denna rockad. Båda är kvar men vi får en något mer intressant och tydlig ledare. Ulf är förstås fortfarande viktig för moderaterna och de två i team kan fortsätta det som påbörjats.

Jag vill ha Elisabeth främst!

**

**