Det är uppenbart att alla beslut från våra oansvariga politiker nu styrs av BRISTEN på material och intensivvårdsplatser.

Nu kan det inträffa att man på ”golvet” måste ta beslut om att välja och välja bort medborgare för intensivvård. Den gamle väljs bort och får dö medan den unge får intensivvårdsplatsen. Den gamle har betalat in mer under hela sitt liv för vård och den unge mindre. Den ene väljs att leva vidare och den andre väljs bort. ABSURD situation och högst oetisk.
Hur skulle du välja? Vem tvingas göra dessa val? Vållande till annans död …

Det är våra politiker och tjänstemän som är ansvariga!

Det är politiker och tjänstemän/extperter som skall ställas till svars!

Vad får vi för pengarna!!!!????

Vad har vi för ”experter” på viktiga myndighetsposter där krisberedskap behandlas, föreslås och beslutas?

Är det partitrogna medlöpare eller kompetens med civilkurage?

Det gäller oss medborgare!

Vållande till andras död …. gäller nu för politiker och tjänstemän inom krisberedskapen!

Hur illa får Sverige styras? Och hur länge? Nu i #EUval och #EUdebatt ?