Du är en skitstövel! Tro inte att du kan skaffa dig upprättelse genom att nu ha ett ”återtåg med rannsakan” över hur du trampat på människor och gjort dem så illa att de velat ta sina liv. Medan du mottagit hyllning.

Hyllning utdelad i en sjuk värld av journalister inom och utanför svensk lågfungerande Public Service. Ja det är ord och inga visor! Det behövs klarspråk.

Gör en granskning av hela det svenska Public Service!

Gör det!

Gå lika oresonligt tillväga mot alla de journalister som missbrukar hedersuppdraget att tjäna i ett Public Service!

Avslöja och röj i och undan i det svenska aktivistiska SVT & SR – det s.k. Public Service. Vi medborgare är sannerligen värda ett välfungerande Public Service. I stället får vi dras med ett partitsupportande sådant. Främst Mp!

Gör en granskning – trampa på alla som är värda att trampa på!

Resulterar det i ett värdigt högfungerande allsidigt belysande Public Service präglat av sans och förnuft på vetenskaplig grund utan aktivistiskt barnstyrande i ödesfrågor.

Kanske jag skulle kunna respektera dig.

Men du är ändå en skitstövel!  Ej värd den erhållna hyllningen!

I alla fall hittills!

 

Public Service i Sverige - SKÄRPNING!!!!

Partisympatier på SVT - svenskt Public Service.

Partisympatier inom svensk Public Service!
Partisympatier inom svensk Public Service!