Jerzy Sarnecki är en belastning för BRÅ och för en realistisk bild av den verkliga brottsligheten i samhället. Han är en broms och en riktig kämpe för att förminska och begränsa bilden av brottslighet. Det gör människor irriterade. Det får människor att själva skapa bilder efter den verklighet de upplever.

Jerzy Sarnecki är till skada för samhället och den sanna bilden av brottslighet.

Den sanna bilden behövs främst för att rätt åtgärder ska kunna sättas i verket men även för att medborgarna ska känna förtroende.

Trots att det sagts länge nu att ursprung ska undersökas – så görs det ännu ej!
SKÄMS BRÅ!

Aktuellt just nu är våld mot kvinnor – ökande antal våldtäkter mm … men Jerzy tycker säkert det är överdrivet. Vem vill lyssna på Jerzy längre!!!!!!!

Moder Svea - Konstverk av Sven Boberg   Moder Svea suckar säkert djupt!