Betalar man genom skatten för att se SVT så borde det inte vara begränsat till inom landet. Svenska medborgare – skattebetalare – bör kunna se SVTplay även i EU och övriga världen där Internet finns!

Varför kan man inte se vissa program i SVTplay?

SVT & Skatten - Varför kan man inte som svensk medborgare och skattebetalare se SVTplay i EU och övriga världen?
SVT & Skatten – Varför kan man inte som svensk medborgare och skattebetalare se SVTplay i EU och övriga världen?