Det finns sannerligen oroande tecken … !!!!

Vilken väg tänker Orban (som en gång var liberal) ta för sitt folk? Skall landet sjunka på demokratiskalan eller höja sig? Viktigaste vägvalet för ungrarna och deras framtid.