Två länder i EU. Helt olika utifrån många perspektiv och inte minst sin historia i frihetsperspektiv. Ungern har ockuperats av bl.a. mongoler, turkar och senast kommuniststaten Sovjet. Sverige har lång historia av frihet.
I Ungern råder samhällskontraktet strikt mellan styrande politiker och medborgarna.
I Sverige tycks samhällskontraktet till medborgarna satts på undantag.
Den stora skillnaden just nu mellan länderna är hur man ser på migrationspolitiken. Ungern är utsatt för hård kritik i EU och i svensk media. Aldrig analyseras politiken eller relateras historiskt – endast fördöms.
Själv upplever jag att man aldrig får genomlysande fakta och det saknar jag.

Mitt intresse är att följa utvecklingen av dessa två länder – båda medlemmar i EU. Det handlar om politikernas beslut och dess konsekvenser för landet och medborgarna.

Sedan premiärminister Viktor Orban tillträdde har Ungern utvecklats enligt nedan. Utgångssituationen är förstås gynnsam för siffrorna.
Tyvärr har jag inte motsvarande siffror för Sverige 2010-2019.

Ungern sedan Orban tillträdde. Den senaste statistiken och en jämförelse mellan länderna satte jag ihop enligt nedan.

Sverige hamnar på plats #6 och Ungern på plats #47 i denna ranking av länder i världen.

Rankinglista: Sverige - Ungern.

Hur ser det ut i Sverige och i Ungern om 10 år?