Hur ofta har vi inte hört Annie Lööv (c) höja sig själv till skyarna. Hon är den som varit ansvarstagande, säger hon, skryter hon och sätter samtidigt en gloria på sitt eget huvud.

Vad hon åstadkommit är bristande förtroende och ökat politikerförakt.

Ja, det hon visar upp liknar mer en version av uppblåst nordisk Trump-kopia.

Uppblåst och skrytsam skiter hon i alla lurade alliansvänner.

Det liknar faktiskt mest cirkus det som sker mellan v+c+l+mp+s ….

s ska föra liberal politik enligt c – vem tror på det!
v ska fälla regeringen om det blir fallet – vilket de har för få mandat för!
v+s har avtal på papper sinsemellan vilket inte har betydelse enligt c+l
v ”ska krokas av” enligt c – ha ha – Vilken blåsning!

… alla precis alla är blåsta … Förakt för politiker …. eller …

Sanningen är att c+l tillsammans med v stöder en vänsterregering s+mp.

c+l+v i samverkan för s/mp-regering alltså

Närodlad politik: L+v+c göder s/mp-regering.

20190117_barometer