Politiker som på slugt och förslaget sätt luras – låter sig luras – inget att lita på alls! Och dessa ska styra Sverige!

Politikerförraktet kommer att blomstra och extrempartierna sd+v kommer att gynnas. Folk – som inte riktigt förmår inse – kommer att dras till extremerna i sin ilska och besvikelse.

Vi andra – trogna borgerliga väljare – vet nu ännu säkrare att m+kd är de enda pålitliga borgerliga partierna. Så är det bara! Det är ett konstaterande byggt på sann fakta.

Jag är innerligt glad över att inte har röstat på c eller l. Men som alliansvän är jag mycket besviken över deras svek mot mig och övriga alliansvänner. c+l valde att låta s nå sina viktigaste mål 1- makten 2- spräcka Alliansen.

c+l kommer nu att stödja en vänsterregering med vänsterpartiets – tidigare kommunisterna- stöd. De kallar sig liberala – vilken lögn!

Många luras och vissa blir lurade!