En lögnare övertygar väljarna!

… politiker utan självrespekt …

Medborgaren lyssnade – noga – riktigt noga – … och blev bedragen … #centern

Typexempel på agerande som sänker förtroendet för politiker.

Så sorgligt för Sverige!