Vanligaste svaret numera vid avslöjanden – vi har brist på rutiner – …. det handlar om hur man hanterar våra skattemedel. Allt från att tjänstemän köper in plasthandskar för 9 kr/st … till att tjänstemän ”avlönar” släkt och vänner eller strör ”godsaker” till desamma.

I tystnadskulturer som saknar visselblåsare.

Inga-Brit Ahlenius:
– Varför finns det så mycket korruption ute i kommunerna? 
– Jo därför att det går!

Jag undrar … hur har Sverige lyckats uppehålla en bild av ”det perfekta landet” när det finns så många brister runt om i svenska samhället.?
Jag undrar vidare … är det ”solidariteten” … bland tjänstemännen som låtit detta ske? Lite som i Aftonbladet-kulturen – sprit sex och solidaritet?
Jag undrar vidare … är det nu när socialdemokraterna börjar krackelera mer och mer och tjänstemännen inte längre är dessa ”solidariska” s-röstande medborgare längre?

Den blinda ‘solidariteten’ hos en himla massa medlöpare – så orättfärdigt!

Egentligen lika hemskt som de där gamla högdragna opålitliga korrupta kommunisttrogna tjänstemännen som funnits i Ungern. Bara olika grader av samma föraktfulla företeelse.


10:15 – 12:00  Korruptionsrisker i svenska kommuner
Sverige placerar sig ofta högt i internationella rankningar över de minst korrupta länderna. Samtidigt avslöjas då och då korruption och andra oegentligheter, inte minst inom våra kommuner. Arrangör: SNS. Från 2/10.


Vi (svenskar) är inte alltid så bra som vi tror …. eller luras att tro. De som inte ser världen utanför luras lättast. Vi andra ser mer …. särskilt om man levt i andra länder och i andra kulturer.

Så himla viktigt det är med granskning! På alla plan och överallt.

Det gäller även och speciellt också Svensk Public Service – #SVT och #SR .

Freedom to Write and Draw by blogfia.

Hur fult agerar inte #socialdemokrat !!!