Jag kan välja att skriva Skola i Skolsvårigheter eller Skola med Skolsvårigheter. Det första förhoppningsvis tillfälligt medan det senare mer varaktigt.

När jag hade följt mitt barnbarn och var på väg hem … och gick mot strömmen av skolbarn. Några med föräldrar och några med syskon. Några ensamma.

Jag såg henne med en gång. Kände igen signalerna. Jag kom närmare och precis innan jag passerade …

-Jag går inte dit! sade flickan med betoning på dit. Hon såg sin mamma stint i ögonen och vände därefter på klacken.

Hon gick lite före mig. Stannade senare nere i backen och tittade ner i marken. Då frågade jag henne …

-Är det jobbigt i skolan?

Hon tittade upp på mig … och jag fortsatte …

-Då måste du säga ifrån! För så ska det inte va’!

Det ska verkligen inte vara på ett sätt i skolan så barn inte vill gå dit! 

Verkligen inte!

Vare sig det handlar om kompisar eller oöverstigliga krav. Det ska vara på ett sätt i skolan så att barns utveckling gynnas maximalt. Barn ska trivas och tycka det är roligt i skolan. Det är naturligt att barn gillar att lära. Något är allvarligt fel om denna vilja bryts eller misshandlas.
Om det förekommer mobbning i skolan och barn trakasseras – då har sannerligen skolan svårigheter. Får man inte bukt med problemen bör skolan stängas!

Flickan vände tillbaka till mamman, de tog varandras händer och gick tillsammans mot skolan.

Jag hade brottats med … ska jag lägga mig i … jag valde att inte prata med mamman … det finns inget svårare för en förälder än när man vet att barnen har det svårt. Att tvinga sitt barn till skolan om barnet trakasseras eller far illa på ngt sätt. Jag valde att försöka ingjuta mod i flickan. Jag tänkte sedan att jag ska ringa till rektorn.

Jag blir alltid så ledsen när jag ser barn som har det svårt i sin skola. Jag ser dem både på väg till och på väg från … skolan.

Barn har rätt att trivas i skolan och tycka det är roligt att lära. Åstadkommer inte skolan detta så har den allvarliga problem.

Så är det bara!

#barnperspektiv SKA råda