Libertarianism är en politisk ideologi som förespråkar frihet från tvång och strävar efter att minimera staten och dess inflytande över människors liv. Libertarianer vill tillåta maximal självständighet och valfrihet, med betoning på politisk frihet, frivilliga sammanslutningar samt det individuella omdömet.”

Dessa tester … man kan göra överallt på nätet … ibland är det kul att testa … vissa frågor var undermåligt formulerade så klart …

Dock tur att jag hamnade i rätt fält! Besviken hade jag blivit annars. Placeringen i % får man ta med en nypa salt …

Libertarianism.