Det är lätt att göra bort sig. Gör man det i TV-rutan får det genomslag. För vissa förödande konsekvenser medan andra kan komma undan lindrigare.

Det beror naturligtvis på journalisten/programledaren! Hur frågor ställs? Vilka frågor som ställs! Vilka frågor som INTE ställs! Hur man styr genom att låta svammel breda ut sig eller att man avbryter klarlägganden. Detta är så oerhört tydligt i vårt Public Service och avslöjande för SVT-s och SR-s vänsteragenda.
Dessutom upptäckte jag nu att man tom väljer vilka ord som ska visas i den textade versionen.

Sveriges Public Service väljer och väljer bort … fakta … för medborgarna … i vänsteranda …

Vi har för mesiga journalister inom Public Service och för starka programansvariga och chefer. Kulturen inom verksamheten är betongfast förankrad och styr … annars får man antagligen inte vara kvar … vänstervridningen är så uppenbar!

AGENDA 4 febr 2018.

Anni (c) gör tyvärr bort sig:

AL (c): – Åldern har blivit uppskriven, men man har inte uppenbart ljugit om sin ålder.
Journalisten: – Hur vet du det?
AL (c): – Jag kan inte svara på den frågan. Jag är politiker.

AKTUELLT 4 febr 2018.

”70000 unga kvinnor utsätts för sexualbrott i Sverige.”

Morgan Johansson (s) … ”har den information han behöver” …. (som justitieminister) genom de 23 studier man gjort fram tom 2013.

Här rättar journalisten – fantastiskt – och kommenterar att senast BRÅ gjorde en bred undersökning var 2005.

Genom att inte kartlägga uppmuntrar vi att myter skapas. Folk får då för sig och skapar sig egna uppfattningar. Falsk information får fäste. Hittills har detta endast gynnat sd. Förödande i en demokrati när man inte vill visa hur verkligheten ser ut – i stället försöker dölja. Omöjligt att vidtaga rätt åtgärder dessutom.

Därför blir ett uttalande som Morgan Johansson(s) högst anmärkningsvärt!

Enligt honom behövs inte information från en verklighetsbeskrivning 2006-2018 för att ta beslut nu.

Hur mycket har inte hänt under dessa år!?

Hur kan han vara justitieminister!? Hur kan någon vilja rösta på ett parti som uppenbarligen skyr fakta!?

Tomas Tobé (m) menar att för effektiva åtgärder inom kriminalpolitiken krävs en bred undersökning och BRÅ bör ges starkt politiskt stöd … mot bakgrund bla att dubbelt så många utsätts för sexualbrott …

Verklighetsbilden förändras – det kräver att våra politiker har den aktuell!

… varken förnekar på ett faktaresistent sätt som (s) … eller vimsigt förvrider som (c) … utan är öppen för förändringar i verkligheten som (m) …

OBS! Nu upptäcker jag att den textade versionen inte visar att MJ (s) säger att han har den information han behöver. Det säger han här:
Det döljer SVT för vissa medborgare – medborgare med funktionshinder som nedsatt hörsel!

Morgan Johansson (s) har den information han behöver genom forskning 1974-2005. Nu är det 2018!