En ordstrid – en skiljaktighet mellan två (s)tatsråd – försvarsministern och utrikesministern. Dessutom en mesig statsminister som fokuserar på splittringen.

Om att Sverige kan attackeras …

  • inte sannolikt – säger utrikesministern med statsministerns support
  • inte kan uteslutas – säger försvarsministern och Försvarsberedningen

Det rustas ute i världen och i vår omedelbara närvaro. Vi har ett mer aggressivt Ryssland idag under Putin. Det är fakta och medborgarna är medvetna om detta.

I denna viktiga fråga – Sveriges försvarspolitik och hållning – tänker jag att de olika bedömningarna i sin tur kan bedömas utifrån vilken verklighetsförankring företrädarna för respektive hållning har.

Min slutsats blir att utrikesminister Margot Wallström(s) med ‘snärjde feministiske’ (s)tatsministern står längre ifrån verkligheten. De vill se verkligheten snällare än den är och de vill lura medborgarna att tro detsamma.

Försvarsministern Peter Hultqvist s) befinner sig lite mer i verkligheten tillsammans med Försvarsberedningen.

Nu ska jag villigt erkänna att jag tycker Margot Wallström gör bort sig hela tiden. Hon är verkligen ingen stjärna i regeringen. Stefan Löfvén är inte heller någon stjärna tex på att välja statsråd.

Som en liten rolig slutkläm måste jag ta med ett utdrag ur debatten i Aktuellt – mellan Hultqvist (s) och Björklund (L). Hultqvist drog naturligtvis upp att Alliansregeringen hade sparat på försvaret och Björklund kontrade med att socialdemokraterna hade velat dra ner ännu mer.
-Den satt bra!!!! Jan Björklund.

Jan Björklund (L) – Du är bra i debatterna och din erfarenhet lyser starkt! Bravo!

Politik i tiden.