Man får lätt en känsla av att en hel del inte är sansat i dagens samhälle – i vår vardag – när det gäller hur vi handlar.

Det är just hur vi handlar – vilka val vi gör – som inte tycks vara styrda av förnuft.

Folk rusar huvudlöst åt fel håll. Politiker ser inte den reella verkligheten och inser inte konsekvenser av beslut. Man ligger efter när det gäller att se tidens utmaningar. Politiker är fega och alldeles för populistiska. ”Populistisk” ett modeord i tiden. Precis som ”strukturer”. Man inbillar sig en hel del angående ”strukturer” och skapar sig en bild. Tror sedan att den är en sanning.
Public Service klarar inte sitt uppdrag. Fungerar på en alldeles för låg nivå. Nästan som aktivistisk kvällstidningsblaska. Om jag ska vara lite elak.
Folket blir vilset och fortsätter att rusa åt fel håll. De flesta alltså. Några få inser och förstår. Alldeles för få och med alldeles för lite utrymme i ‘det offentliga rummet’.

Vår tid nu fungerar inte sansat. Det beror på människorna. Både de styrande och alla andra med makt att göra val i vardagen. Som Du och jag.

Hur tar Du makten över Din vardag för att leva så sansat – förnuftigt – som möjligt? Du har ju möjlighet att välja! Väljer du tex chips och onyttigt till fredagsmyset? I så fall är du korkad! Ja faktiskt!

Vänsterns klassretorik är uttråkande och fruktansvärt otidsenlig! Men vänstern har behov av att ställa grupper mot varandra och skapa sina fiender. En livsnerv för vänsterideologier eftersom de har människofientlighet på agendan. Tex hatar vänstern rika och företagare.
Andra fattar att dessa är gynnsamma för vårt gemensamma. Det är mycket som är osunt med vänsterpolitik.

Men människor kan delas in och mer konstruktivt är att dela in människor efter deras handlingar. De som handlar konstruktivt och de som handlar destruktivt.

Det kan gälla avseende sig själva och närmaste anhöriga, familjen, eller avseende samhället och vårt gemensamma.

Valen du själv gör placerar dig i den gruppen du förtjänar utifrån dina egna handlingar. Du väljer den konstruktiva vägen eller den destruktiva.

Dags för sans – hög tid för förnuftet att råda – … skippa chipsen – välj broccoli! 🙂

Ta sikte på en sansad morgondag … vårt gemensamma samhälle behöver det.

Bakåt eller framåt gäller ….

Crazy Art by me - Med sikte mot sans och förnuft.