Avsnittet om Wilder … trevligt … intressant … ända tills!!!!

Wilder ett område som ‘blomstrat’ i en tid och avvecklats i en annan. Sprudlande av arbete och jobb i dåtiden … utarmat och med droger i nutiden … Ett tidsdokument kan man säga. Ett intressant sådant. Växlingarna under ganska korta tidsperioder kan vara brutala.

Men!!!

Folk … människor har alltid ett val. Man väljer om man vill stanna i då eller flytta mot nu.

SVT och Jill gör ett val också! Vad vill de säga, undrar jag … när nästa sceneri utspelar sig … Jag undrar speciellt om det det bara är SVT eller om även Jill drivit programmet till denna avslöjande aktivistisk propaganda som visas genom svepet över de välbärgade områdena och ett fåtal intervjuer av människor där.

Enligt SVT görs det tydligt att människor som väljer att jobba och slita för att skapa sig ett liv i ett bra område är skamligt. Att de dessutom uttalar sig om det destruktiva i att leva ett liv i droger och beroende av samhället …. alltså en kritik av människorna i Wilder som inte lyfter sig ur det livet ….

… ja här ställs människor emot varandra. De goda och de onda. De fattiga beroende och drogberoende mot de skattebetalande oberoende vanliga medborgarna.

Överst placerar sig Jill … genom SVT … ”hurra vad jag är en god människa” ….

Precis …. den banala godheten …

Nu gillar jag inte Jills veranda lika mycket längre!

Vi behöver människor som jobbar och sliter och som gör valet att vara strävsamma medborgare i vårt samhället … medborgare som gagnar vårt gemensamma samhälle. Medborgare som betalat skatt så att de som inte förmår också ges en plats.

Måste de ställas mot varandra!? Måste de goda strävsamma skildras som snikna!? Eller negativt som så ofta! De hånas men är sannerligen värda uppskattning!

Alla samhällen behöver strävsamma skattebetalare – medborgare som gjort kreativa val för att leva sina liv.

Människor som valt att leva sina liv på ett destruktivt sätt är beroende och kommer alltid att vara beroende tills de väljer en konstruktiv väg. En sådan finns alltid. Liksom valet.

Här:
kreativt val – leder till oberoende liv
destruktivt val – leder till beroende liv