Om inte FN, UNICEF m.fl. lyckas stoppa kidnappningarna av barn …. !!!

Prioritera nu!!!

Missing Rohingya children …, ... lost Rohingya children..., Raped, kidnapped, orphaned, SVT,

Stoppa nu – Barn ska skyddas!