Den skandalösa politiken där sjuka och handikappade placeras utanför systemen och lämnas åt sitt öde – kommer i kläm. Sossar i ledande ställning orrar så fint men verkligheten visar – ja avslöjar något helt annat!

SVT ska skildra detta – hur gör man!?

Val av debattör …. mot ansvarig minister Åsa Regnér (s)  … Jonas Sjöstedt (v) ….!!!!

Den drabbade människan som hittills varit socialdemokrat … men nu inte längre. Hon har insett att de vackra orden inte överensstämmer med den verkliga politiken. Bra!
Klarsynt av henne! Påtaglig erfarenhet!

Vänsterstyrda SVT väljer Jonas Sjöstedt (v) (som ju stödjer regeringen men) som nu låts framstå som ”värnande de svaga”.

Man tar sig åter för pannan av vårt lågfungerande Public Service.

Hade SVT fungerat som ett seriöst Public Service utan vänster-vinkling hade naturligtvis ett oppositionsparti/alliansparti valts att bemöta denna avart inom den rödgröna politiken.

Himmel vad jag önskar att det fanns ansvarskännande journalister med civilkurage inom Public Service!!!!! Och som verkligen betraktade detta viktiga uppdrag inom Public Service så som det är värt.

Sverige är sannerligen värt ett fungerande Public Service men lider brist på sådant.

Det/de som utger sig för att vara svensk Public Service -SR o SVT – är endast vänstervridna aktivister och regeringslakejer.

Så sorgligt så!!!!!