Företeelser i samhället …. alltså ….

Dominika Peczynski fascineras av Arbogakvinnan, Aftonbladet. Undrar när en artikel kommer att publiceras där en man skriver en artikel om hur han fascineras av Breivik eller någon av de hemvändande IS-terroristerna …. skulle den publiceras?

Bara en undran. Hade Anders Borg – (AB och DP är ju fascinerade av varandra) – gjort det skulle den förmodligen publicerats men debatten efter blivit annorlunda.
Vilken debatt blev det efter ovannämnda artikel? Ingen alls – det är helt Ok att en kvinna fascineras av en ond kvinna tillika trolig mörderska.

Varför har det aldrig skrivits om alla kvinnor som anslutit till terroristerna? Sverige har flest sådana kvinnor!

Varför skrevs det inte om alla pojkar som mördades och brändes ihjäl i sina skolor i samma veva som flickorna kidnappades i Afrika.

Detta med genus! Hur det behandlas beroende på kvinna eller man.

Jag är inte feminist och skulle aldrig få för mig att kalla mig det!!! Aldrig! För mig handlar varken liv eller vardag om fientlighet/hat/krig mot andra människor. Hat mellan könen …. vilka ägnar sig åt det!? Vad är det för människor? kan man undra!

Feminister verkar ständigt ligga i krig mot män. Inte med män utan mot.

Det är dags att lyfta fram det ‘sjuka’ som feminismen och s.k. genusforskning orsakar i samhället!

Vem tar tag i det!? Förhoppning ställs till en seriös grävande journalist. Det är dags nu!
Här är ett försök, Cassie Jaye. Reporting and journalism,


Sverige är drabbat av en feministisk regering – hur sjukt är inte det! I ett sansat perspektiv!

”I dagarna presenterades utredningen rörande våld i nära relation till ansvarigt statsråd. Efter genomläsning tvingas jag besviket konstatera att både utredare och regeringen fortfarande tycks vara av åsikten att sexism är lösningen på problemet med våld i nära relationer.

Tonen och indelningen i skyldigt och oskyldigt kön fastslås redan i rubriken ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor”. Tack vare extensiv forskning på området, både nationell och internationell, vet vi idag med stor säkerhet att denna könsuppdelning inte stämmer. Av tillika extensiv erfarenhet vet vi också att alla våra försök att, med den problemanalysen lösa frågan, har misslyckats. Just därför att våldet inte är och har aldrig varit en könsfråga.Eva Solberg i Nyheter 24.


Vi lider av brist på civilkurage där klokt folk sätter ner foten! De kloka sansade är alldeles för tysta!

De finns … jag får börja göra en lista ….
Warren Farrel,  Jordan B Peterson – his videos, Michael Messner,

Richard Dawkins (my favorite) about regressive leftists and FREE SPEACH in Universities:

De onda – i samhället begränsande krafterna – mot frihet och med hat mot andra människor – är alla sprungna ut samma mörker. Viktigt att tänka på!

Hatets rötter - Kommunism Nazism Nationalsocialism Feminism Fascism …. det lär bli en fortsättning … har bara börjat …