Sverige hamnar på plats 4 och Ungern på 57. Ungern har en hel del jobb att göra här och det borde vara viktigt för ledningen att klättra på denna skalan. Sverige har också utrymme att bli bättre.

”Politisk korruption är att manipulera politiken, samhällsinstitutioner och förfaranden för att kvarbli vid makten, tillförskaffa sig rikedomar eller förmåner och behålla eller öka sin status, vare sig genom handling eller underlåtelse av handling, i det offentliga eller privata, och vare sig av individer eller organisationer. Ordet korruption kommer från latin corruptio som betyder ’fördärvat tillstånd’, ’förfall’ eller ’bestickning’.” Wikipedia.


 Korruptionen i världen.

Transparency org.