Stephen Colbert:

If you have a serious problem, the way to deal with it is to legislate that it doesn’t exist. Problem solved.”


Utrikesdepartementet om Saudiarabien

Utrikesdepartementets bedömningar – läget för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i landet.