Idag vill jag bara säga att …

Det är riktigt illa ställt med civilkuraget i det godhjärtade Sverige!


VAD HÄNDER MED SVERIGE?