Detta fantastiska med alla möjligheter Internet ger ….!!!

  • … vissa av oss ser det goda och de positiva möjligheterna
  • … andra av oss ser det förslagna och de brottsliga möjligheterna

Alltid två sidor av samma mynt!

Vårt samhälle blir enormt sårbart … ju mer uppkopplat det blir desto mer sårbart. Jag tror inte ens vi kan föreställa oss hur sårbart …. inte ens i vår vildaste fantasi …

Ute i världen är det precis likadant! De goda krafterna lever vid sidan av de onda.
En viktig fråga är hur många av de goda som vill bli avfällingar och byta sida … hur man ser på livet … livsvärden … etik … moral …

… om man är en människa som vill jobba för det goda …. eller …

…. om man är en människa som vill arbeta för det onda … alltså mot andra människor …

Vi har bara ett liv … det finns inget paradis … men vi har en jord … en planet vi delar … alla vi människor …


Det finns inget paradis!
Tror du att det finns … är du korkad … och ointelligent!
Så är det bara!


Vi har vår planet och vi har ett liv … att leva tillsammans … på samma planet.

Så är det bara!


I am writing my thinking.