Häromdagen var jag på Filosoficirkeln i Lund. Det blev en riktigt intressant kväll med historisk tillbakablick över ett system som jag sannerligen upplevt på nära håll inifrån. (Som elev, student, lärare, lärarutbildare)

Prof. Inger Enkvist (Lunds Universitet) redogjorde för sin forskning om Svensk Utbildning. Hon tydliggjorde – genom sin forskning – vilket fatalt experiment socialdemokraterna utsatt skolan för. Från 50-talet över 1962 och framåt. Likhetssyndromet skulle härja brutalt … trots elevers olikheter …

… än idag … häromdagen … hör jag representanter för myndigheter … på Kunskapskanalen … predika att vi ska ha ”så lite isär som möjligt”. Vilket i praktiken inneburit … alla tillsammans … alla ska göra lika … blir man klar … ska man göra mer av samma … alla samma … alla lika …

…. trots att vi är så himla olika!


När jag häromdagen hörde ”så lite isär som möjligt” tänkte jag genast …

… så mycket isär som möjligt ….

Varför inte testa den tanken!


Utgår vi ifrån ”så mycket isär som möjligt” … blir det ju inte stämplande att vara isär … det blir ökade möjligheter att tillgodose alla olika individuella behov …

Kombinerar man det dessutom med att undanröja klassindelning på grundskolan och i stället indela efter undervisningsmål/uppnåendemål med början fokuserat på de viktiga baskunskaperna – läsa skriva räkna. De absolut viktigaste grunderna!

När eleverna uppnått säkerhet i baskunskaperna kan de inhämta kunskaper och nyttja kunskaper på ett aldrig tidigare så lättillgängligt sätt som nu i vår tid. Det kräver kompetens att söka, hantera kunskap och information … mer än att lära sig visst ämnesindelat som skett/sker hittills …
Det kräver kompetens att verbalisera, värdera, debattera, omvärdera, …. komplettera …

Det synes förlegat att elever ska sitta och lära sig sjöar och floder i land efter land … slöseri med tiden! Idag krävs andra kompetenser!

Varje skola borde ha ett ”speakers corner” … och uppmuntra för flitigt användande …


Och glöm inte …

Ju mer tekniken tar plats i vardagen desto mer filosofi behövs!

Inför filosofi på schemat …

  • barn och ungdomar behöver diskutera och ventilera livets viktiga frågor … de har glömts bort alldeles för länge …
  • barn och ungdomar behöver tränas i att tänka hur andra kan känna sig i olika situationer …
  • barn och ungdomar behöver ÄVEN tränas i att hantera påhopp och mobbning …

Skolan behöver sannerligen en uppdatering och total omorganisation!

Så länge skolan är en institution …. där små och stora människor känner sig misslyckade eller förlorar glädjen att lära sig nytt … är den fel!


Artiklar: GP, SvD,


#skolintiativet