Vem kan säga sanningar bättre än Alice!?

”När de traditionella medierna inte förmår att leva upp till idealet om konsekvensneutralitet hamnar vi på ett sluttande plan som äventyrar det fria samhällets grundpelare.” GP

Och jag tycker det är ofattbart att det snedvinklade och det fattigperspektiva fått fortgå så länge. Men på SVT och SR surfar de på – som vore de drogade av – undersökningen om ”högt förtroende” men jag undrar vad som ligger bakom den siffran egentligen!?

Jag tror det är mer ”folkets viljeönskan” att ha ett opartiskt Public Service. Jämfört med den styrda pressen i tex Ryssland så tänker man kanske att vi har ett bra mycket bättre media … ja det beror ju på vad man jämför med …. hur man tänker djupare om detta viktiga …

Jag – som är nyhetsnörd – tillika politiskt jätteintresserad – och kanske insatt lite mer än medelmedborgaren – har ju noterat sedan länge att det står illa till med ”allsidig belysning” och ”i medborgarens tjänst”. Det är också en anledning till att denna blogg existerar.

Åh vad jag önskar att vi hade ett välfungerande Public Service! Med journalister som tog detta oerhört viktiga uppdrag med stort ansvar, civilkurage och djupt engagemang. Så är det inte nu! Ibland tror jag det utvecklats en kultur inom Public Service där visst är tillåtet och annat inte … med en massa tassande fega journalister med otillräcklig moral och svag ryggrad.

Partisympatierna bland journalisterna inom Public Service talar också sitt tydliga språk. Det som presenteras är mer av aktivism i politisk riktning – väldigt tydligt när det handlar om migrationsfrågan där vinklingen lutar tydligt i mp-riktning!
Ja ibland kallar jag faktiskt SVT för flyktingpartiet.

‘suck’ – ‘suck’ – ‘suck’ – ‘suck’ – ‘suck’ – ‘suck’ – ‘suck’ – ‘suck’ – ‘suck’

Jag drömmer om ett välfungerande Public Service i medborgarens tjänst!

Jag tycker vi är värda det!

Partisympatier inom svensk Public Service!
Partisympatier inom svensk Public Service!

Så klokt sagt av Alice Teodorescu!!!!

”Om de traditionella medierna vill gå i bräschen för saklighet och opartiskhet alla dagar om året måste de börja fråga sig vilka vinklar som väljs, vad som väljs bort och varför, inte minst i frågor där ett visst perspektiv kan gynna eller missgynna en specifik part. Det är en grav missuppfattning att man kan undvika problem genom att kringgå det som uppfattas som känsligt. Resultatet av en sådan strategi syns med smärtsam tydlighet i politiken där problemen snarare accentuerats av den sortens felslut. Man måste helt enkelt lita på läsarnas och väljarnas förmåga att dra sina egna slutsatser utifrån ett så sakligt innehåll som möjligt. Allt som man själv ogillar är inte falskt, däremot kan man anlägga olika infallsvinklar på det mesta, det är lika sant i dag som resten av året. ”