Idag ska jag ge råd till politikerna!

Det ena gäller SKOLAN och det andra gäller TRYGGHETEN i vårt samhälle.


Det första är:

Koppla löneökningar till vidareutbildning och löntagarens egna fortbildningsinitiativ!

Vi lever i en tid som ställer krav på fördjupning och förståelse för nya fenomen i samhället. Inte minst gäller det i ett samhälle som står inför den mångkulturella utmaningen.

Själv levde jag efter detta och läste alltid kurser vid universitet mfl ofta på distans, halv eller kvartsfart. En kommunal skolledning är inte alltid insiktsfull … inte har de heller alltid tillräckliga kunskaper …
Ja! Det var förödande för skolan när den kommunaliserades!

Detta rådet kan med fördel även användas för tjänstemän inom socialtjänst, polis, myndigheter, … mfl


Det kan inte accepteras i vårt samhälle att det finns NO-GO zoner!

Hur har det bara kunnat få fortgå på detta sätt? Helt Ofattbart! Analys efterfrågas!

Det andra är:

Inför undantagstillstånd! Sätt in militär som backar upp polisen!
Rensa upp i områdena!

Se till att gå ”man ur huse” för att samla in vapen, knark mm

RENSA!

Så länge detta inte sker … utsätts skötsamma medborgare för ständiga risker och övergrepp av olika slag, fler och fler ungdomar hamnar i drogberoende och kriminalitet, …

För mig är det helt ofattbart att man agerar så svagt mot brottsligheten och samtidigt är så beredd att utsätta sina medborgare för faror!

Rättssystemet kräver förnyelse i dagens verklighet! Polisen behöver nya befogenheter och ökade resurser … tills samhället är återställt till trygghet för sina medborgare.


Aldrig tidigare har vi haft en så (s)vag politisk ledning i Sverige!


En annan tanke jag tänker omkring och som jag ska skriva om är ”globaliseringsidén”. Jag valde att inte skriva ‘ideologi’ men vet inte varför egentligen …

Idén är naturligtvis god och fantastisk … en gemensam värld att dela spontant … i alla stunder överallt … i möten, liv, fria resor … för alla varhelst vi befinner oss …

En god idé … lika god som den är orealistisk idag …. och inom den närmaste framtiden.

Världens olika hörn erbjuder alldeles för stora skillnader i frihet och fångenskap för sina folk. Olikheter i erfarenheter som präglat djupt. Erfarenheter som skapar konflikter vid möten med andra erfarenheter.

I stället krävs att den fria världen ser till att tänka igenom vad som verkligen är värt att värna!

Inte ge minsta avkall … inte vara mesiga … inte vara missriktat goda … inte översköljas av det fängslande begränsande … det som inte är människovänligt …
Inse att det finns krafter som tar plats … och som inte vill det fria samhället väl!


Mer än någonsin … är …

… vårt sekulära samhälle värt att värna!


VAD HÄNDER MED SVERIGE?