Bra av #SVT som synar vardagsbrotten!

 • Hur många ärliga strävsamma medborgare utsätts för brott numera?
 • Hur kommer avgifterna till försäkringsbolagen att drabba oss vanliga medborgare p.gr. av den ökade kriminaliteten?
 • Hur lite vet man om de som utför alla tusentals brott som inte utreds?
 • Hur mycket borde man veta om dessa brottslingar?
 • Hur borde man skaffa sig framförhållning?
 • Se över lagarna så de anpassas i tiden!!!!!!!
 • ….

När en medborgare försöker gripa en tjuv på bar gärning … och angrips … och försvarar sig … och blir dömd …. då är det dags att undra för vem rättsväsendet är till!

Sverige – ett land som omhuldar brottslingar och utsätter sina ärliga strävsamma medborgare för ständig fara … genom att inte fungera som en rättsstat borde fungera …

 • ingen tillgänglig polis
 • tusentals brott som inte utreds
 • no-go zoner i samhället
 • omoraliska domar
 • skyddande av brottslingar
 • utsatta medborgare får ingen hjälp
 • ….

Så vad ska man säga om ett land och dess rättsväsende ….

… där de ansvarstagande och strävsamma medborgarna ständigt utsätts för brott …

… inte skyddas!


Beskriver brottsligheten i Sverige