I sin strävan att bekämpa ‘högerpopulismen’ och den framväxande ‘nationalismen’ florerar nu program omkring dessa företeelser samt även …. egna – alltså vårt Public Service – nostalgiska … vi har ju sett sossarnas historia om och om igen i SVT2 (SVTplay) på senare tid … just nu dyker Gunnar Sträng upp igen och inleder med att redovisa sin budget … ”Olof var statsminister i Gunnar Strängs regering” … suck!

AL skriver i Ab om att det visst går att besegra nationalismen.

Jag tänker omkring detta … mot bakgrund av vad som sker i olika länder där framgångar skördas för extrema ledare …. Frankrike, Nederländerna, USA, Sverige … Turkiet, Nord Korea ….

Ja de två sist nämnda kan ju inte räknas till demokratier … mer som en slutprodukt när extremismen segrar. En fasansfull sådan!

Jag tänker … detta är resultatet … när de etablerade politikerna inte lyssnar på folket utan styrs av någon ‘ideologi’ … tanke som styr … när de förflyttats från verkligheten … och från sitt folk …

… det medför att folket blir desperat … mer och mer desperat … till slut så desperat att de ger sin sympati … sin röst … till det extrema …

När det handlar om att man anser de utifrån kommande företeelserna/kulturerna/… får negativa influenser på samhället! Det handlar INTE om att inte vilja hjälpa människor i nöd! Det handlar om att i grunden skydda värden inom den egna sfären/samhället/landet. Värden som byggts upp i generationer. Värden man vill värna.

De verklighetsfrånvända politikerna tillsammans med det Public Service vi har … lyfter fram de högerextrema krafterna … ger nationalismen bränsle … den negativa nationalismen.

De kan nämligen inte skilja på den onda och den goda nationalismen!


Det finns en god nationalism. Där staten vill sina medborgare väl. Där medborgarna tar ansvar för den friheten de ges. Där samhällskontraktet fungerar. Där politikerna sätter de egna medborgarna främst och medborgarna upplever att det är så. Då blir landet som starkast och en betydelsefull resurs ute i världen för dem som är i nöd.


Till slut har det gått så långt att de extrema ledarna kommit fram till en betydelsefull position!

Det är fasansfulla skeenden … det vi nu ser … som sker ute i världen … som kommer närmare och närmare …

… inte bara den importerade stenkastning mot utryckningspersonal … (något tidigare totalt främmande i Sverige som nu blivit vardag) … utan nu även upplopp efter andra (odemokratiska) länders valmöten … likt Turkiets … ett hån mot vissa grupper, hyllat av andra … är det inom yttrandefrihetens gränser att låta lakejer till diktatorer i andra länder hålla valmöten i de fria demokratiska länderna? … frågor kan ställas och frågor behöver diskuteras … det är precis det som inte sker!

Medborgarna upplever inte den öppenheten man har rätt till i ett fritt land. För medborgarna viktiga frågor … sopas under mattan … för medborgarna viktiga fakta … för sann verklighetsbild … ges koder för att döljas … Det har sannerligen redan gått för långt!


Frågan är om det finns en ‘återvändo’!? 
Återvändo=Politisk styrning så att samhällskontraktet återupprättas!
Att politikerna tar sitt ansvar för den uppgift medborgarna givit dem!
Att Public Service verkligen arbetar i ‘medborgarens tjänst’!


Själv har jag tappat den tron … politikerna tillsammans med den tredje makten (Public Service) … har degenererat Sverige!
Här förekommer hederskulturer, könsstympning och barnäktenskap numera.

Inte ens vårt sekulära verkar skyddas!


Det värsta som kan hända ett land … när en vansinnig ledare låts ta grepp om det …

Jag vill bara vara trygg

… skrev någon i Borås!