Det är bara att konstatera!

Politikerna jobbar inte snabbt nog!

Inte förutseende heller!

Våra lagar är otidsenliga i det nya Sverige. Ur led i tiden!

Världen utanför har invaderat vår godtrogna lilla sköna värld.

Brottslingar slingrar sig galant genom vårt rättsväsende – de kan till och med få ersättningar – som i sin tur inte går till betalning av deras skatteskulder – utan till ny brottslighet!

Sannerligen är vårt RÄTTSSYSTEM helt ur led med de nya tiderna!

Kom igen nu POLITIKER!

 

Beskriver brottsligheten i Sverige