Malmös kommunalråd hade kunna visa lite självkritik ( i nyheterna idag). Typiskt gubbigt att inte göra det!

Hon har mycket att stå till svars för när det gäller hur det fungerar i Malmö och mer kommer alldeles säkert att hamna på hennes bord. Kritik och blod.

I Malmö rekryteras det till IS öppet på kaféer. Heder åt de personer och den kaféägare som anmälde händelsen till polisen. verkligen HEDER åt dem!