P Å S K …

En Glad sådan önskar jag alla …. väl medveten om att en sådan önskan aldrig går i uppfyllelse …