Mona (s) med nationellt samordningsuppdrag mot våldsbejakande extremism har inte heller när det gäller denna uppgift lyckats.

Mona (s) är utomordentligt på att producera ord men hennes handlingsförmåga är så gott som obefintlig och hennes resultat efter alla dessa år är faktiskt uppseendeväckande magra.

Kan man kalla en telefon – ett telefonnummer – vara ett resultat?

Jo, kanske är jag lite elak – …. men sanningen är svår ibland

Bild på Mona (s) av Jeander.