Tiderna förändras och snabbt. Information var otillgänglig tidigare men är väldigt tillgänglig nu – för alla som vill.

Påverkar det den s.k. pressetiken?

Jag tror inte det!

Jag menar att Public Service tar på sig något som kan liknas vid myndighetsansvar och genom sin begränsande ”etik” sovrar innehållet. Det blir en typ av censur. Inte konstigt alls att många upplever det så – att man inte får fakta – inte ens av den som har det viktiga Public Serviceuppdraget.
När man så lätt själv kan fram fakta – men får den silad och sovrad ….

Det måste tänkas om här!

Annars växer de onda krafterna i samhället.

Ärlig, saklig och allsidig information till medborgarna – TACK!

Jag har faktiskt ett TIPS och till Public Service – SVT & SR.

Varför inte låta riksdagspartierna få en viss tid – regelbundet återkommande – där de får möjlighet att styra nyhetsflödet – ett speciellt program – seriöst uppbyggt – i PS-uppdragets anda.

Tror det skulle underlätta för medborgarna och ge en extra krydda i inhämtandet av nyheter och information. Förhoppningsvis fler nyhetskonsumenter och färre nyhetsavvikare.