Tips till politiker inför nästa val:

Se till att vara tydliga med hur ni ser på ert samhällskontrakt till medborgarna – alltså det politiska uppdraget ni tar på er!

Låt er gärna informeras av prof. Lars Trägårdh om ni är osäkra på vad det kan innebära.

Politikeruppdraget - Verkligheten och medborgarnas behov ska vara politikers utgångspunkt.