Reinfeldts stora missbedömning och totalt felaktiga migrationspolitik i uppgörelsen med miljöpartiets overklighetspolitik.

Konsekvenserna av en totalt felaktig bedömning som i stället borde samordnats med EU. Och framförallt FN för kvotfördelning från början så flyktingar slapp dö i Medelhavet. Inte lockades ut på farliga vägar av naiva Sverige och Tyskland.
Sverige och Tyskland bär ett stort ansvar för katastroferna som skett i flyktingströmmarnas väg. Även media har bidragit genom sitt sätt att rapportera. Bara att inse!