Om Ungern och Orbans värnande om sina egna medborgare:

Hungary will not allow Brussels to “place itself above the law”, Orbán insisted. “We will not allow [Brussels] to force onto us the fruits of its cosmopolitan migration policy. We are not going to import crime, terrorism, homophobia or anti-Semitism that sets synagogues on fire … There will not be any gangs hunting our wives and daughters.” Orbán described the EU’s refugee policy as one that would first decide who Hungary has to admit before forcing the state to “serve foreigners in our own homeland” after which “we find ourselves locked out of our own country”. He reiterated Hungary’s rejection of the European Union’s refugee resettlement scheme. Hungary today.

Som motsats till svenska politiker som bryter sitt samhällskontrakt till medborgarna. Ang. Samhällskontrakt se prof. Lars Trägårdh.

Svenska politiker pratar ofta och gärna om att Sverige (=deras (ogenotänkta/naiva) politiska beslut) har tagit ANSVAR. Detta Sveriges och Tysklands ansvar har förorsakat Europa och flyktingar enorma problem. Många har drunknat för att komma till Sverige eller Tyskland där fina villkor väntat dem, tror de. Människosmugglare har tjänat pengar på omoralisk och oetisk verksamhet. Flyktingar har drunknat. Tyskland och Sverige bär skuld i detta! I stället hade det tjänat flyktingarna bättre med FNs kvotsystem och lika regler i EU-länderna.
Tyskland och Sverige bär en stor skuld. Nu står man med notan som växer och en otrygghet som ökar. Medborgarna drabbas och integrationspolitiken har varit och är bedrövligt ineffektiv!

”Vilken typ av ansvar har Sverige egentligen tagit!? Vad har det s.k. ansvaret inneburit för Sverige och Europa!? Ansvar gentemot vem!? Inte ansvar gentemot medborgarna i alla fall – då samhällskontraktet brutits ensidigt från politikerhåll! Inte ansvar för resten av världens utsatta människor med dessa enorma kostnader Sverige pådragit sig på hemmaplan och som kommer att växa rejält framöver av olika anledningar.
Inte ens ansvar mot de nykomna då integrationspolitiken varit skandalös – inte minst med sitt tillåtande av förortskalifat!
Så vad är det för ansvar du pratar om!? Oerhört viktigt att tänka till omkring!
Avgörande viktigt är vilken trovärdighet orden har!
Någon gång måste (m) även rannsaka sig och återupprätta ett tydligt samhällskontrakt med medborgarna.” (Min kommentar på ett inlägg i Facebook)

Det politiska uppdraget - Skyldigheten!