Helkorkat och helt oacceptabelt! Fattar inte hur islamska grupperingar som förespråkar sharia kan breda ut sig i Sverige. Se över statliga bidrag och stryp alla bidrag till alla religiösa samfund!

Fördöm allt som inte är förenligt med våra demokratiska värden. Undersök särskilt hur förtrycket mot kvinnor och barn förekommer och se till att få slut på all typ av förtryck i religioners namn.

Det finns många förespråkare för sharia och förtryck i vårt land och i Skandinavien. Utred och stryp avarter!

GP idag – Islamistisk propaganda torgförs här.

Se till att agera!

Muslims in the World &Sharia