Det är så fruktansvärt irriterande med den smala bild Public Service ger av flyktingarnas situation. Så märkligt att de alltid hittar ett barn att göra redovisningen omkring. Hur många barn är det  flyktingströmmen? Hur många kvinnor? Ja enligt Public Service program skulle man kunna tro att de utgör flyktingströmmarna. Man måste titta på utländsk mediarapportering för att få en korrekt bild. Alla vet ju att det är män – ganska unga – som utgör huvuddelen!

Det är flera IS-anhängare och krigsförbrytare om kommit in i vårt land och som nu stannar här – då de inte kan skickas tillbaka till oroshärdarna. Vi har märkliga regler och lagar. Ibland verkar de skydda brottslingar mer än offer och allmänhet.

Jag anser att en som gjort sig skyldig till brott och krigshandlingar har själv avsagt sig behandling enligt skyddsklausuler och mänskliga rättigheter.

Skicka tillbaka dem! De hör ju hemma där bland krigets fasor som de själva deltar/deltagit i.

Se till att verklighetsanpassa lagar och regler!