Har man begått sådana brott som Breivik anser jag att man borde reflektera omkring vilka rättigheter en sådan brottsling ska kunna åberopa.

Kanske behöver lagar ändras.

Jag menar att det kanske kan vara helt ok att en sådan brottsling hålls isolerad under hela straffet.
Jag menar inte att han ska utsättas för fysiskt våld eller dylikt.

Hans offer kan inte åtnjuta några rättigheter trots att de inte begått brott.